Grono pedagogiczne

 

SKŁAD GRONA PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

od lewej: Pani Justyna Nosowska, Katarzyna Mazur-administracja szkoły, Jacek Naściszewski-kierownik, Pani Anna Czajkowska -wolontariuszka szkolna

KIEROWNIK:

mgr Jacek Zbigniew Naściszewski

 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

(od lewej Panie: Marta Kermiche, Jolanta Urban, Marta Ucieszyńska, Kinga Stiller, Bożena Babczyńska-Olszewska, Magdalena Wełna)

mgr Bożena Babczyńska

 

                          bbabczynska@poczta.onet.pl

mgr Urszula Repucho

 

urszularepucho@gmail.com 

mgr Marta Kermiche

 

 martus-sokol@wp.pl

mgr Marta Ucieszyńska

 

 marta.ucie@o2.pl

mgr Magdalena Wełna

 

magwelna@gmail.com 

mgr Kinga Stiller

 

kinga.2011@yahoo.co.uk 

mgr Edyta Grodzka

 

adytalondyn1971@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

  

JĘZYK POLSKI

 (od lewej Panie: Aneta Świątek, Anna Wojtoń, Andżelika Marzęda, Katarzyna Świderska, Dorota McHugh, Dorota Hrycak-Krzyżanowska, Elżbieta Klein, Pan Jacek Naściszewski)

 

mgr Elżbieta Klein                   eklein@o2.pl       

mgr Andżelika Marzęda           andzelika.marzeda@gmail.com

 

 

mgr Anna Korab                     korabka@poczta.onet.pl

 

 

mgr Dorota McHugh               dorota.mchugh@googlemail.com

 

 

mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska

 

 

mgr Anna Wojtoń                   anawojton@yahoo.co.uk

 

 

mgr Aneta Świątek                 predator78@o2.pl

 

 

mgr Jacek Naściszewski           londy-spk@orpeg.pl

mgr Katarzyna Świderska

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WIEDZA O POLSCE

(od lewej: Pan Błażej Zdziarski, Pani Joanna Janicka, Pani Ewa Wojciechowska, Pan Sławomir Banasik) 

 

dr Joanna Janicka

 

 

judytaj2008@gmail.com 

 

mgr Ewa Wojciechowska

e.z.wojciechowska@wp.pl 

 

mgr Sławomir Banasik

 

 

mgr Błażej Zdziarski

 

blazejzdziarski@yahoo.com

 

 

BIBLIOTEKA

 

mgr Jacek Naściszewski